Praktyczne porady

 1. Czy pamiętałeś poinformować o zmianie adresu?
 • banki i inne instytucje finansowe
 • urząd skarbowy
 • firmę ubezpieczeniową (dom, pojazdy, ub. na życie)
 • przychodnie medyczne
 • szkoły dla dzieci
 • rodzinę, przyjaciół i znajomych
 • kluby i zrzeszenia, do których należysz
 • lekarza i dentystę: pamiętaj o zabraniu historii leczenia
 1. Czy rozwiązałeś umowy z dostawcami?
 • gaz, woda, prąd
 • telefon/telewizja kablowa
 • prasa i inne subskrypcje
 • internet
 • alarm
 • ogrodnik
 1. Czy pamiętałeś też o?
 • rozmrożeniu lodówki i zamrażarki (wnętrze powinno być wysuszone)
 • rozłączeniu pralki
 • właściwym rozłączeniu wszelkich innych urządzeń
 • właściwym zabezpieczeniu zaworu gazu i bezpieczników prądu
 • pozbyciu się rzeczy, których nie zabierasz
 • zwrocie książek, filmów itp.
 • włożeniu rzeczy osobistych i dokumentów (paszport, prawo jazdy, bilety lotnicze itp.) do bagażu podręcznego aby uniknąć ich spakowania
 • zorganizowaniu opieki nad dziećmi podczas pakowania (dzień przeprowadzki może być dla nich stresujący)
 • rozłączeniu wszelkich urządzeń elektrycznych przed rozpoczęciem pakowania
 1. Rzeczy niebezpieczne

Następujące towary są traktowane jako „NIEBEZPIECZNE” i nie mogą być transportowane ani magazynowane :

 • broń i amunicja
 • puszki z farbą
 • produkty łatwopalne
 • butle z gazem
 1. Nigdy nie:
 • przewoź rzeczy łatwo tłukących się w meblach
 • przewoź w meblach butelek / słoików
 • przekazuj do magazynu towarów z płynami i łatwo psujących się
 • nie poleruj mebli przed przeprowadzką (po zapakowaniu mebla pozostające na nim odczynniki mogą ulec kondensacji)
 • przekazuj do magazynu biżuterii, pieniędzy i innych ważnych dokumentów (miej je ze sobą)
 • zapomnij sprawdzić przed wyjściem ekipy, czy wszystkie rzeczy, które miały być zabrane, zostały spakowane
 1. Dzień przed przeprowadzką:
 • spakuj swoją walizkę i bagaż podręczny (nie zapomnij paszportu, biletów lotniczych, telefonu itp …); pamiętaj, aby te rzeczy mieć przy sobie. Unikniesz wtedy ich spakowania i załadunku
 • klucze od domu i samochodu miej przy sobie

 

Postaraj się wypocząć i dobrze wyspać!